За нас

За нас

за нас

още...

ОРЕНДА......живата вяра в живия Бог

 Общност ОРЕНДА се основава на следните принципи:

БОГ Е

Бог е в развитие, навсякъде и във всичко. ТОЙ е във всеки един от нас.

ЕДНО е всичко и всичко е ЕДНО

Всяко живо същество е уникално и ценно само по себе си и като част от цялото.

Което отразиш, това виждаш

Не прави на другите това, което не желаеш да ти направят.

 

ОРЕНДА се гради на състрадание, взаимопомощ и Божествена Любов,

олицетворени в живота на Иисус.

Продължава традициите, завещани от Орфей, Боян Мага и Петър Дънов.

 

Центърът ОРЕНДА се намира в екологично чист район, в полите на планината Витоша, на територията на с. Бистрица. Мястото е посочено от духовната същност на Пазителя и е разположено върху земна енергийна точка. Центърът е дом за молитви, медитации, лечение и просвещение. Периодично се организират събития, свързани с основната му функция.

 

ДУХОВНИ ПРИНЦИПИ

  • Безусловна Любов към Бога.
  • Действия в името на всеобщо и оптимално добро.
  • Уважение и търпение към всеки.
  • Поддържане на хармония и чистота на дух и материя.

 

ВЪТРЕШЕН РЕД

От участниците е сформиран съвет от отговорници по различните дейности, който е поддържащо звено, със следните функции:

  • разпределя задачите и видовете работи
  • разпределя наличния бюджет
  • съблюдава спазването на духовните принципи
  • съблюдава вътрешния ред
  • приема нови участници

 

На територията на центъра не се употребяват тютюневи изделия, спиртни напитки и  упойващи вещества. Храната е вегетарианска. Не се критикува, клевети и злослови. Не се говори високо и не се вдига шум. Опазва се материалната база и насажденията. Не се водят домашни любимци. Поддържа се чистота.

 

Всички гости спазват правилата на общността.  

Материалната база се поддържа и развива от дарения.

 

За контакти: orennda@abv.bg