Книги

Книги

ОК1

огнените кодове първа част - майсторите на играта

В тази книга ще намерите интересни неща за древните земни цивилизации, развили се и загинали преди потопа. Ще получите неочаквана информация за расите, населяващи нашата Га­лактика. Ще промените погледа си към времето, пространството, реалността и измерения­та, в които пребиваваме. И накрая, постепенно или в един миг, ще откриете връзката между всички тези неща, поставяйки основата на знанието за началото и развитието на своята същ­ност, на своята Душа, като част от Божественото.

ОК1

огнените кодове втора част - печатът на бог

Втората част на Огнените кодове е хронологично продължение на първата, но с различен подход. В нея е залегнала информация от разговорите с Пазителя, очертала нов и неочакван поглед към:

създаването на последната раса с Печата на Бога

потопът в Черно море

животът на Иисус

значението на богомилите

ОК3

огнените кодове трета част - осмата земя

– За две световни войни ли говорим или всъщност за една непрекъсната война?

– Има само една непрекъсната война, която се води от самото сътворение на расата с Печата на Бога. Война без край. Този край ще е сега!

Пред вас е третата и последна част от трилогията „Огнените кодове“.  В нея разговорите с Пазителя продължават, за да опишат хронологично следващите етапи от развитието на расата с Печата на Бога - oт миналото, настоящето и бъдещето на нашата Земя.     

Осъзнание

пазителят - осъзнание

Информацията в тази книга е получена в състояние на транс. Предадена е в поредица от сеанси от духовна същност, определила себе си като Пазителят. В книгата:

Кой е Пазителят

Божествените принципи

Душа, личност, карма

Паралелните вибрационни линии

12-те фини тела на човека

Животът след смъртта